Skip to content

Kolektif Aile Dizimi

Almanya’da 90’lı yıllarda ortaya çıkan Aile Dizimi Terapisi, ailelerin nesilden nesile görünmez bir bağ ile birbirine bağlı olduğu ve birbirlerinin hayatını etkilediği anlayışına dayanmaktadır. Bu bağ, sanılanın aksine güçlü aile bağları veya köklere tutunma düşüncesi değil, kuşakların önceden yapmış olduğu hataları ve sorumlulukları çocuklarına ve torunlarına aktarması olarak tanımlanıyor. Aile Dizimi, insanların hayatlarında enerjisel olarak kitlenmelere yol açıyor. Yani ailesiyle barışamamış insanların, partnerleriyle olan veya iş hayatındaki ilişkilerinde başarısız olduğu görülüyor. Kişiler de bu kilitlenmeyi çözmede hem kurban hem de katil rolünü üstlenerek kendilerini psikoza sürüklüyor. Bu düşünce doğrultusunda bireyin hayatı, içine doğduğu aile tarafından şekillendiriliyor. Bu nedenle bireyin psikolojik rahatsızlıklarının önemli bir kısmı, kök ailede yaşanılan sorunlar dolayısıyla ortaya çıktığı görülüyor.

Hepimizin hayatında bir dönüm noktasına sebep olacak olaylar veya uzun yıllar uğraşsak da çözemediğimiz bazı problemler meydana geliyor. Bu noktada bize Aile Dizimi kavramı ışık tutuyor.

Aile dizimi kavramının bilinci ve kabullenişi ile bu psikolojiden kurtulmak mümkün. Birey yaşadığı aileyi tüm koşullarıyla kabul ederse kendini onlara ait hisseder, denge sağlar, düzeni korur ve sevgisini paylaşabilir. Huzura ulaşmanın ötesinde farkındalık sağlayan Kolektif Aile Bilinci Atölyesi, bireyin hayatında yolunda gitmeyen alanları dengelemede, düzeltmede ve pozitif yeni gelişmelere yer açmada rehberlik eder. Böylece bu atölye, bireyin kendisini daha iyi anlamasında, aile öyküsünün neden–sonuç ilişkilerini kurabilmesinde, genetik aktarımla gelen hayat karmalarını araştırmasında destek sağlar. Kolektif Aile Bilinci Atölyesi, yaşamın herhangi bir alanında yaşanılan “kriz” ya da “kilitlenme”lerin nedenlerini anlama sürecinde farklı bir yaklaşım getirir. Ait olduğunuz aile sisteminizde bir yolculuğa çıkmak, nesiller boyunca bize akan yaşam gücünün izlerini keşfetmek için bir derinleşme çağrısı!

Atölyede Çalışılacak Başlıklar:

  • Kolektif aile düzenini anlamak
  • Vicdan ve yaptırım
  • Suçlu ve kurban
  • İlişkilerde olgunlaşmak
  • Sevginin boyutları
  • Kör sevgiden bilinçli sevgiye
  • Mevcut yaşantımızda atalarımızın borcunu ödemek

Kimler katılabilir? 

Kendini, geçmişinde içinde bulunduğu veya hala devam eden istenmeyen durumları değiştirmek, dönüştürmek, genetik zincirlerinden kurtulup özgürleşmek ve farkındalık kazanmak isteyen herkes atölyemize katılabilir.