Skip to content

Psikolojik Danışmanlık

Aroma terapi, bitkilerde bulunan uçucu yağların kullanımıyla yapılan bir sistemdir. Her holistik uygulamada olduğu gibi aroma terapi uygulamalarının da kişiye özel olması çok önemlidir. Verilen terapi protokolünün kişinin öz benliğine uygun olması gerekir. Kullanılan yağın temel içeriği bozulmadan işlenme sürecinden geçmesi, terapinin etkinliğinin artmasında büyük rol oynayacaktır. Merkezimizde fiziksel uygulamanın yanı sıra foton terapi uygulaması da gerçekleştirilir. Kullanılan yağlar oda sıcaklığında buharlaştıkları için ‘eterik yağ’ ve ‘esans’ olarak da isimlendirilir.

Bilişsel Davranışçı Terapi
Bilişsel Davranışçı Terapi, psikoloji ve psikopatoloji alanındaki bilimsel bulgulara dayalı olarak geliştirilmiş olan bilimsel ilkelerin psikoterapi alanına uygulanmasıyla ortaya çıkmış bir psikoterapi yöntemidir. Öncelikle kişinin güncel sorunlarına odaklanır, süre olarak sınırlı ve daha çok sorun çözme hedeflidir. Tabiî ki Bilişsel Davranışçı Terapi sadece danışanların güncel sorunlarını çözmez aynı zamanda bütün yaşamları süresince sorunlarını çözmekte kullanabilecekleri özel beceriler de öğretir. Bu beceriler çarpık düşünceleri saptamak, inançlarını değiştirmek, çevreyle yeni ilişkiler kurmak ve davranış değişikliğidir. 

Psikanalitik Psikoterapi
Psikanalitik psikoterapiler,  Psikanalitik kuramdan yararlanılan uygulamalardır. Sorunların gelişiminde geçmişin etkisi ve bilinçdışı süreçlerin varlığının kabulü temel varsayımlardır. Psikoanalitik psikoterapinin amacı bilinçdışında yatan çelişkileri bilinç düzeyine çıkarmak ve bir çözüme ulaştırmaktır.

Duygu Odaklı Terapi
Duygu odaklı terapi, danışanların gelişimleri ve iyi olmalarını sağlayan kalıcı ya da sürekli değişim için duygusal değişimin gerekli olduğunu savunmaktadır. Bu deneyselliğe dayalı yaklaşımda, duyguların kabullenilmesi, ifade edilmesi, düzenlenmesi, derinlemesine düşünülmesi ve dönüştürülmesi sağlanmaya çalışılmaktadır.

Aile Ve Çift Terapisi
İletişim ve etkileşim içinde sağlanan zihinsel ve duygusal öğrenmenin esas olduğu “çift ve aile danışmanlığı”, aslında bir çeşit, aile üyeleri, evli veya beraber yaşayan çift olan bireylere uygulanan psikolojik danışmadır. Terapistin eşlerin kendilerinden çok, eşler arasındaki ilişkiye odaklandığı evlilik danışmanlığında amaç; evlilik içi iletişim, empati ve uyumu artırarak evlilik ilişkisini yeniden düzenlemek, var olan ilişki sorunlarını iyileştirmek ve bu sırada eşlerde görülen davranış bozukluklarını ortadan kaldırmaktır. Bu amaçla terapist problemi değerlendirir ve danışanları problemi çözme sürecine dahil eder. Bu süreç problemin çözümü dışında geçmiş ve gelecekteki iletişim ve ilişki süreçlerini yönetmekte danışanlara bir dönüşüm sağlar.

Cinsel Terapi
Cinsel terapi, cinsel sorunlar konusunda eğitim almış deneyimli psikiyatrist ve psikologlar tarafından cinsel sorunları olan birey ya da çiftlere uygulanan bir tür kognitif davranış terapisidir. İnsan davranışı ve cinselliği bedensel, psikolojik, sosyal koşullardan etkilenir. Cinsellik sadece cinsel organlarla sınırlı değildir. Cinsellikle ilgili duygular, düşünceler ve yerleşmiş inançlar vardır. Yerleşmiş inançların çoğu zaman hatalı olabildiği bilinmektedir. Cinsel sorunların ve bozuklukların ortaya çıkışında kişinin bedensel ve psikolojik özellikleri ya da ikili ilişkilerin etkileşimleri etkili olabilir. Doğal olarak cinsel sorunların düzelme süreci, oluşumunda rol oynayan etkenlere göre değişebilir. Kişi ile görüşülerek sorunu ortaya çıkaran, yerleşmesine neden olan etkenler birlikte incelenir.

Hipnoterapi
Hipnoterapi, hipnoz yolu ile yapılan terapidir. Tıp dünyasında hipnoterapi bir psikoterapi yöntemi olarak kabul edilmektedir. Türkiye’de de hipnoz tekniğinin kullanıldığı uygulamalar, Sağlık Bakanlığı’nın onayıyla uygulanmaktadır.

Objektif Testler Uygulama

 • MMPI
 • Catell 3A zeka testi
 • Catell 2A zeka testi
 • Alexander Pratik Yetenek Zeka Test
 • Porteus Labirentleri Zeka Testi
 • Good Enough Testi
 • AGTE o Gesell Gelişim Testi
 • Peabody Resim Kelime Testi
 • Metropolitan Okul Olgunluk Testi
 • Bender Gestalt Algı Testi
 • Benton Görsel Bellek Testi
 • Draw a Person
 • Standardize Mini Mental Testleri