Skip to content

Schüssler Yüz Terapisi

Dr. Wilhelm Heinrich Schüßler’e göre olan Biyokimya, özellikle insan vücudun mineral dengesi ile ve burada da özellikle hücre içerisindeki mineral eksikliği ile ilgilenmektedir. Schüßler araştırmaları esnasında henüz endüstriyel açıda değiştirilmiş gıdalar ile uğraşmak zorunda kalmamıştı, ancak günümüzde iki farklı mineral eksikliği ile karşı karşıya kalmaktayız:

1.Hücre içerisindeki eksiklikler:
Bunlar, Dr. Schüßler’e göre mevcutta olan minerallerce telafi edilebilir.

2.Hücre dışındaki eksiklikler:
Bunlar için “kaba maddesel takviyeler” (Mineral preparatlar, Elektrolit içecekler ve benzerleri) yeterlidir ve yeterince arz edilmektedir. Sorunlu bir beslenme neticesinde kendisinde mineral eksikliğine neden olan kişi, bu eksikliğin Dr. Schüßler’e göre olan mineral maddeler ile dengelenebileceğini bekleyemez. Bunun için beslenme alışkanlığını değiştirmelidir. Eksiklikler hücre dışından oluşuyorsa, alopatik mineral madde preparatların kullanımı ile hücre içerisindeki eksiklikler Dr. Schüßler’e göre olan mineraller ile paralel şekilde giderilebilir.

Schüßler tarafından, hücrenin çalışmasını organize eden, işletim gereçleri ya da fonksiyon gereçleri olarak adlandırılan yapı elemanları, kemiklerdeki Kalsiyum gibi yapı elemanlarından ayırt edilmelidir. Dr. Schüßler’in terapi biçimi, genelde “Hastalık” olarak adlandırılan vücuttaki işletim arızalarının, mineral madde eksikliklerinden dolayı ortaya çıktığını tahmin etmektedir.

Schüßler’in terapi biçimi ile somut olarak özellikle, belli başlı mineral maddelerin eksikliğinden dolayı ortaya çıkan, yoksunluk hastalıkları düzeltilir. Diğer bir ifadeyle, geri döndürülebilir hastalıklar. Multiple Skleroz hastalığında görüldüğü gibi, tamiri mümkün olmayan hasarlar, geri döndürülmesi mümkün olmayan tahribatlar, bu terapi biçimi ile hiçbir şekilde düzeltilemez. Bu gibi durumlarda sadece ve sadece genel mevcutluğun korunması mümkün olabilir. Noksanlıklar telafi edildiğinde, işletim arızaları da giderilmektedir.

Bu terapi biçimi ile düzeltilen noksanlıklar, daha önce de belirttiğimiz gibi, hücre içerisinde bulunmaktadır. Fakat mineral maddelerin hücre içerisine ulaşabilmeleri için özel bir hazırlık gerekir. Bu nedenle, homeopatide olduğu gibi güçlendirilmektedirler. Fakat bunun yegâne maksadı ise taşıyıcı madde olan laktozda moleküler veya iyonlanmış şekilde mevcut bulunmalarını sağlamaktır. Hücrenin ikmali ile fizyolojik dengesizlik, hücre içerisinde ve dışarısında bozuk olan mineral maddeler arası yoğunlaşma ilişkisi giderilir ve insan sağlığına kavuşur.